Асоціація економічного розвитку Івано-Франківщини Асоціація економічного розвитку Івано-Франківщини  
   
   
Проекти

Project “Valorisation of the historical and cultural heritage through the development and promotion of the Carpathian Cultural Route”

Детальніше...

Project “Promotion of investment opportunities and cooperation between small and medium sized enterprises through development of cross-border ties in the Carpathian region”

Детальніше...

Проєкт «Карпатський культурний шлях»

Детальніше...

«Просування інвестиційних можливостей і співпраці між малими та середніми підприємствами через розвиток транскордонних зв'язків у Карпатському регіоні»

Детальніше...

Проект "Підвищення контролю за діяльністю і прозорістю органів влади шляхом проведення моніторингу якості надання державних послуг населенню"

Детальніше...

Проект "Створення комплексної системи розвитку туристичної індустрії Івано-Франківщини"

Детальніше...
усі проекти
Публікації

Музеї Івано-Франківська

Детальніше...

 Правила поведінки туристів в Карпатах

Детальніше...

Карпатський календар подій культури і мистецтва

Детальніше...

Зниження витрат у малому бізнесі

Детальніше...

Стратегія розвитку та маркетингу туризму в Івано-Франківській області

Детальніше...
усі публікації
 

Листопад, 2021 року 

Друге засідання експертної групи проєкту «Карпатський культурний шлях»

18 листопада 2021 року в м. Івано-Франківську відбулося друге засідання експертної групи проєкту «Карпатський культурний шлях», що впроваджується громадською організацією «Асоціація економічного розвитку Івано-Франківщини (АЕРІФ)» в партнерствах з Центром розвитку малого та середнього бізнесу Марамуреського повіту (Румунія) та Івано-Франківським національним технічним університетом нафти і газу в рамках Програми транскордонного співробітництва Європейського інструменту сусідства Угорщина-Словаччина-Румунія-Україна 2014-2020.

Під час засідання Марія Ковалів – заступник голови громадської організації «Асоціація економічного розвитку Івано-Франківщини (АЕРІФ)», менеджер проєкту, ознайомила учасників засідання з впровадженням проєкту  «Карпатський культурний шлях», з результатами аналітичного дослідження з аналізу та оцінки потенціалу Івано-Франківської та Закарпатської областей для створення та просування Карпатського культурного шляху. Як зазначила Марія Ковалів, процес планування та управління культурним маршрутом повинен починатися з розуміння, яке становить аналіз та дослідження документації маршруту та регіону, в якому він знаходиться. Дане аналітичне дослідження є першим кроком інноваційної ініціативи щодо створення Карпатського культурного шляху в рамках проєкту «Карпатський культурний шлях». Пропоноване аналітичне дослідження передбачає здійснення оцінки історичного, культурного і туристичного потенціалу та визначення придатності й корисності наявних ресурсів   для створення та просування Карпатського культурного шляху. Дослідження складається із десяти розділів, які вибудовані у логічній послідовності для здійснення оцінки потенціалу регіону, визначення його туристичної привабливості та оцінки культурних, історичних та туристичних ресурсів, визначних місць та територій для розбудови Карпатського культурного шляхуТак,  «Вступ» та «Філософія дослідження» ставить собі за мету дати короткий огляд існуючих на сьогодні поглядів та ідей щодо культурних маршрутів, взаємозв’язків культури і туризму для їх розбудови. Розділ «Нормативно-правове забезпечення»  містить аналіз чинного законодавства щодо створення та діяльності культурних маршрутів, деталізує взаємозв’язки культури та туризму в питаннях розбудови культурних маршрутів. Аналіз, здійснений на трьох рівнях – європейському, національному та регіональному (Івано-Франківська та Закарпатська області). На кожному із цих рівнів аналізуються такі компоненти: законодавче поле, міжнародні угоди, стратегічні документи. Розділ «Загальна характеристика Івано-Франківської області та Закарпатської області» містить аналіз регіону стосовно його географічного розташування, історії, адміністративно-територіального устрою, рельєфу, клімату та кліматичних ресурсів, природно-мінеральних ресурсів, водних ресурсів, ґрунтового покриву та земельних ресурсів, лісових ресурсів, рослинного покриву та рослинних ресурсів, тваринного світу та його ресурсів, природно-заповідних територій та об’єктів, екологічної мережі, населення, трудових ресурсів та ринку праці. В розділі «Екологічна ситуація» охарактеризовано стан атмосферного повітря, стан поводження з твердими побутовими відходами, стан водокористування та водовідведення,  техногенну ситуацію,  охарактеризовано рекреаційну місткість території, визначено місткість рекреаційних центрів цільового регіону. В розділі «Розвиток інфраструктури наведено аналіз щодо розвитку транспорту (автомобільного, залізничного та повітряного), зв’язку та телекомунікаційних систем, соціальної та ринкової інфраструктури.  В Розділі «Економічний розвиток» проаналізовано стан економіки регіону та її галузей, а також окремо відзначено розвиток гірських територій. В розділі «Туризм» оцінено туристичну привабливість регіону, проаналізовано розвиток туристичної сфери, її основні показники діяльності охарактеризовано основні види туризму, окрему увагу приділено розвитку культурно-пізнавального туризму та наведено унікальні туристичні об’єкти - «бренди» області. В розділі «Культура» відображено розвиток культури, охарактеризовано розвиток етнокультури регіону, народне мистецтво, карпатську кухню, здійснено аналіз пам’яток культури і архітектури, охарактеризовано історико-культурну та архітектурну цінність населених пунктів Івано-Франківської області, деталізовано перелік та опис об’єктів культурної та історичної спадщини регіону. В розділі «Цільові ринки та маркетингові інструменти просування та продажу туристичного продукту «Карпатський культурний шлях» здійснено опис цільових ринків, наведено сегменти споживачів, проаналізовано маркетингові інструменти просування та продажу туристичного продукту «Карпатський культурний шлях». В розділі «Економічні розрахунки вигод/наслідків після створення культурного маршруту для територіальних громад, локального бізнесу та споживачів-туристів» визначено прогнозний фінансовий вплив від перебування туристів, які приїжджають з метою культурного туризму, до цільового регіону. В розділі «SWOT – аналіз зі створення та розвитку Карпатського культурного шляху» визначено сильні та слабкі сторони, можливості та загрози, що можуть впливати на розбудову Карпатського культурного шляху.

Дане дослідження сприятиме процесу створення та просування Карпатського культурного шляху, залученню необхідних ресурсів, а також налагодженню контактів з потенційними учасниками шляху. 

Про стан проведення соціологічного опитування доповіла Людмила Архипова – завідувач кафедри туризму Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, доктор технічних наук, професор, координатор проєкту.

Марія Ковалів – заступник голови громадської організації «Асоціація економічного розвитку Івано-Франківщини (АЕРІФ)», менеджер проєкту, ознайомила учасників засідання зі станом формування бази даних об’єктів Карпатського культурного шляху.

Голова експертної групи проєкту «Карпатський культурний шлях»  Віталій Передерко відмітив важливість створення даного туристичного продукту, як вагомого чинника соціально-економічного та культурного розвитку Івано-Франківщини та подякував Марії Ковалів - менеджеру проєкту за врахування пропозицій членів експертної ради, виголошених на попередньому засіданні 15.09.2021 року, при проведенні аналітичного дослідження.

Перший проректор Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, член експертної групи Олег Мандрик відмітив проведення дуже ґрунтовного  та об'ємного аналітичного дослідження.

В обговоренні аналітичного дослідження, соціологічного опитування, формування бази даних Карпатського культурного шляху взяли участь: Володимир Бурденюк  – координатор проєкту громадської організації «Асоціація економічного розвитку Івано-Франківщини (АЕРІФ)», секретар експертної групи, Марія Маківничук – заступник селищного голови Верховини,    Андрій Стасюк – завідувач науково-освітнього відділу Національного заповідника «Давній Галич», кандидат історичних наук, Галина Беднарчик – директор Івано-Франківського краєзнавчого музею.

Довідково:

Проєкт «Карпатський культурний шлях» впроваджується в рамках Програми транскордонного співробітництва ЄІС Угорщини-Словаччина–Румунія–Україна 2014 – 2020, що фінансується Європейським Союзом https://huskroua-cbc.eu/. Основна мета проєкту полягає у підтримці валоризації культурно-історичної спадщини в Карпатському єврорегіоні шляхом розвитку та просування Карпатського культурного шляху як інтегрованого туристичного продукту культурної спадщини в транскордонних регіонах Румунії та України. Цільовими завданнями проєкту є: створення інтегрованого туристичного продукту культурної спадщини «Карпатський культурний шлях», який поєднає об'єкти історичної та культурної спадщини з іншими атракціями та пов'язаними з ними супутніми послугами; вдосконалення навичок та обізнаності представників культурного туризму за допомогою навчальної програми; просування інтегрованого туристичного продукту культурної спадщини “Карпатський культурний шлях” на регіональних та міжнародних ринках шляхом розробки промоційних матеріалів, спільних джерел інформації в Інтернеті та мобільного додатку.

  

 
Новини
 

Жовтень, 2023 року

Четверте засідання Наглядової ради проєкту «Карпатський культурний шлях»

Детальніше...

Жовтень, 2023 року

Підсумкова конференція  в рамках проєкту «Карпатський культурний шлях»

Детальніше...

Жовтень, 2023 року

Облаштування Карпатського культурного шляху цифровими туристичними інформаційними панелями і туристичними інформаційними стендами.

Детальніше...

Вересень, 2023 року

Четверта зустріч партнерів проєкту «Карпатський культурний шлях»

Детальніше...

Травень, 2023 року

Навчальний візит до Румунії в рамках проєкту «Карпатський культурний шлях»

Детальніше...

Квітень, 2023 року

Третя зустріч партнерів проєкту «Карпатський культурний шлях».

Детальніше...

Лютий, 2023 року

Міжнародний семінар «Розвиток місцевої культури та культурного туризму шляхом створення й промоції культурних маршрутів» в рамках проєкту «Карпатський культурний шлях»

Детальніше...
усі новини
   
 
АЕРІФ
Адресa: Україна, 76000, м. Івано-Франківськ
вул. Дністровська, 26
Телефони: (0342) 72-37-14, 72-37-14
Факс: (0342) 72-37-14

E-mail: mkovaliv@gmail.com