Асоціація економічного розвитку Івано-Франківщини Асоціація економічного розвитку Івано-Франківщини  
   
   
Проекти

Project “Promotion of investment opportunities and cooperation between small and medium sized enterprises through development of cross-border ties in the Carpathian region”

Детальніше...

«Просування інвестиційних можливостей і співпраці між малими та середніми підприємствами через розвиток транскордонних зв'язків у Карпатському регіоні»

Детальніше...

Проект "Підвищення контролю за діяльністю і прозорістю органів влади шляхом проведення моніторингу якості надання державних послуг населенню"

Детальніше...

Проект "Створення комплексної системи розвитку туристичної індустрії Івано-Франківщини"

Детальніше...

 Проект „Розвиток сталого сільського туризму. Зміцнення спроможності лідерів сільського розвитку” 2005-2007

Детальніше...
усі проекти
Публікації

Музеї Івано-Франківська

Детальніше...

 Правила поведінки туристів в Карпатах

Детальніше...

Карпатський календар подій культури і мистецтва

Детальніше...

Зниження витрат у малому бізнесі

Детальніше...

Стратегія розвитку та маркетингу туризму в Івано-Франківській області

Детальніше...
усі публікації
 

Червень 2014 року

 

Друге засідання експертної групи проекту "Просування інвестиційних можливостей і співпраці між малими та середніми підприємствами через розвиток транскордонних зв'язків у Карпатському регіоні"

 

27 червня 2014 року в м. Івано-Франківську відбулося засідання експертної групи проекту  «Просування інвестиційних можливостей і співпраці між малими та середніми підприємствами через розвиток транскордонних зв'язків у Карпатському регіоні», що реалізується Асоціацією економічного розвитку Івано-Франківщини в партнерстві з Центром розвитку малого та середнього бізнесу Марамуреського повіту (Румунія) та управлінням з упровадження економічних реформ, євроінтеграції та інвестицій Івано-Франківської обласної державної адміністрації в рамках Програми прикордонного співробітництва ЄІСП Угорщина-Словаччина-Румунія-Україна 2007-2013.

Під час засідання Марія Ковалів – заступник голови Ради Асоціації економічного розвитку Івано-Франківщини, керівник проекту, ознайомила учасників засідання з впровадженням проекту «Просування інвестиційних можливостей і співпраці між малими та середніми підприємствами через розвиток транскордонних зв'язків у Карпатському регіоні», з результатами аналітичного дослідження з аналізу та оцінки інвестиційного  середовища Івано-Франківської області, проведенням соціологічного дослідження з вивчення думки малих та середніх підприємств з визначення можливостей, ризиків та перешкод для інвестиційної діяльності в Івано-Франківській області.

Як зазначила Марія Ковалів, на сьогодні актуальним завданням соціально-економічного розвитку є формування сприятливого і стабільного інвестиційного клімату для забезпечення надходжень інвестицій в економіку регіону та прискореного економічного зростання. Дослідження проблем інвестування економіки завжди перебувало в центрі уваги економічного розвитку. Така ситуація зумовлена тим, що, визначаючи процес економічного зростання в цілому, інвестиції мають вплив на всі галузі господарської діяльності. Завданням дослідження є вивчення стану інвестиційної діяльності підприємств, основних тенденцій розвитку бізнесу, а також визначення можливостей, ризиків та  перешкод для ведення бізнесу, підготовка рекомендацій  щодо їх усунення. Проведене аналітичне дослідження базується на аналізі чинних нормативно-правових документів, статистичних даних Головного управління статистики в Івано-Франківській області Державної служби статистики України, офіційних річних звітів органів місцевого самоврядування та органів державної влади, матеріалів періодичних видань та електронних матеріалів засобів масової інформації, результатів соціально-економічних досліджень, попередніх досліджень, проведених Асоціацією економічного розвитку Івано-Франківщини. Метою  аналітичного дослідження є вивчення сукупності методів і прийомів, за допомогою яких можна визначити стан та основні характеристики інвестиційного середовища регіону.  Предметом дослідження є теоретичне та методологічне забезпечення формування інвестиційної привабливості та сприятливого інвестиційного клімату регіону з метою підвищення його конкурентоспроможності, тоді як об’єктом дослідження є його соціально-економічне становище. Поняття інвестиційної привабливості регіону визначене як здатність регіону залучати інвестиції, яка формується під впливом сукупності соціально-економічних факторів. Оскільки самі фактори потребують певного рівня конкретизації, то в дослідженні їх описано за допомогою системи статистичних індикаторів з різними одиницями виміру. У дослідженні охарактеризовані регіональні фактори, які впливають на прийняття інвестиційних рішень та визначають якість середовища, в якому функціонують підприємства – суб’єкти інвестування. Дане дослідження сприятиме підвищенню інвестиційної привабливості регіону, залученню інвестиційних ресурсів, а також налагодженню контактів з потенційними інвесторами. 

Під час соціологічного дослідження опитано 100 респондентів – представників малого і середнього бізнесу, об’єктом якого є  певні сфери інвестиційної діяльності підприємств в Івано-Франківській області,  а саме: промисловість, будівництво, сільське господарство, торгівля, послуги. На основі зібраної інформації планується приймати управлінські рішення, конкретні рекомендації щодо покращення інвестиційного клімату в регіоні, підвищення інвестиційної привабливості підприємств регіону, створення їх позитивного іміджу у суспільстві.

Членами експертної групи опрацьовано SWOT-аналіз інвестиційної привабливості Івано-Франківської області, розглянуто рейтинг інвестиційної привабливості Івано-Франківської області та успішний досвід реалізації інвестиційних проектів (кращі практики).

Віктор Кузьмин – доцент  кафедри економіки підприємництва Івано-Франківського національного технічного університету, к.е.н., охарактеризував рейтинг інвестиційної привабливості Івано-Франківської області.

Зіновій Мазур – заступник начальника відділу євроінтеграції та інвестицій управління з упровадження економічних реформ, євроінтеграції та інвестицій Івано-Франківської обласної державної адміністрації, охарактеризував успішний досвід реалізації інвестиційних проектів (кращі практики).

Віктор Петренко – професор кафедри менеджменту і адміністрування Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, доктор економічних наук та Вікторія Дебенко – начальник відділу з інформаційно-ресурсного забезпечення інвестиційної діяльності та маркетингу територій ДБУ "Івано-Франківський регіональний центр з інвестицій та розвитку", висловили свої пропозиції щодо SWOT-аналізу інвестиційної привабливості Івано-Франківської області.

Віталій Дідійчук – директор ТОВ «Куверт Україна» та Роман Шевчик – бізнес-консультант СП «МБЕРІФ – Бізнес-центр», охарактеризували конкурентні переваги регіону, відображені в соціологічному дослідженні.

Учасники експертної групи висловили свої пропозиції щодо рекомендацій та висновків проведених досліджень, обговорили важливість діяльності експертної групи проекту як дорадчо-консультативного органу та впровадження заходів проекту.

  

 

 
Новини
 

Вересень, 2023 року

Четверта зустріч партнерів проєкту «Карпатський культурний шлях»

Детальніше...

Травень, 2023 року

Навчальний візит до Румунії в рамках проєкту «Карпатський культурний шлях»

Детальніше...

Квітень, 2023 року

Третя зустріч партнерів проєкту «Карпатський культурний шлях».

Детальніше...

Лютий, 2023 року

Міжнародний семінар «Розвиток місцевої культури та культурного туризму шляхом створення й промоції культурних маршрутів» в рамках проєкту «Карпатський культурний шлях»

Детальніше...

Лютий, 2023 року

Запрошуємо на міжнародний онлайн-семінар «Розвиток місцевої культури та культурного туризму шляхом створення й промоції культурних маршрутів».

Детальніше...

Грудень, 2022 року

Третє засідання Наглядової ради проєкту «Карпатський культурний шлях»

Детальніше...

Вересень, 2022 року 

Круглий стіл в рамках  проекту «Карпатський культурний шлях»

Детальніше...
усі новини
   
 
АЕРІФ
Адресa: Україна, 76000, м. Івано-Франківськ
вул. Дністровська, 26
Телефони: (0342) 72-37-14, 72-37-14
Факс: (0342) 72-37-14

E-mail: mkovaliv@gmail.com