Асоціація економічного розвитку Івано-Франківщини Асоціація економічного розвитку Івано-Франківщини  
   
   
Проекти

Project “Valorisation of the historical and cultural heritage through the development and promotion of the Carpathian Cultural Route”

Детальніше...

Project “Promotion of investment opportunities and cooperation between small and medium sized enterprises through development of cross-border ties in the Carpathian region”

Детальніше...

Проєкт «Карпатський культурний шлях»

Детальніше...

«Просування інвестиційних можливостей і співпраці між малими та середніми підприємствами через розвиток транскордонних зв'язків у Карпатському регіоні»

Детальніше...

Проект "Підвищення контролю за діяльністю і прозорістю органів влади шляхом проведення моніторингу якості надання державних послуг населенню"

Детальніше...

Проект "Створення комплексної системи розвитку туристичної індустрії Івано-Франківщини"

Детальніше...
усі проекти
Публікації

Музеї Івано-Франківська

Детальніше...

 Правила поведінки туристів в Карпатах

Детальніше...

Карпатський календар подій культури і мистецтва

Детальніше...

Зниження витрат у малому бізнесі

Детальніше...

Стратегія розвитку та маркетингу туризму в Івано-Франківській області

Детальніше...
усі публікації
 

Червень 2014 року

 

Друге засідання експертної групи проекту "Просування інвестиційних можливостей і співпраці між малими та середніми підприємствами через розвиток транскордонних зв'язків у Карпатському регіоні"

 

27 червня 2014 року в м. Івано-Франківську відбулося засідання експертної групи проекту  «Просування інвестиційних можливостей і співпраці між малими та середніми підприємствами через розвиток транскордонних зв'язків у Карпатському регіоні», що реалізується Асоціацією економічного розвитку Івано-Франківщини в партнерстві з Центром розвитку малого та середнього бізнесу Марамуреського повіту (Румунія) та управлінням з упровадження економічних реформ, євроінтеграції та інвестицій Івано-Франківської обласної державної адміністрації в рамках Програми прикордонного співробітництва ЄІСП Угорщина-Словаччина-Румунія-Україна 2007-2013.

Під час засідання Марія Ковалів – заступник голови Ради Асоціації економічного розвитку Івано-Франківщини, керівник проекту, ознайомила учасників засідання з впровадженням проекту «Просування інвестиційних можливостей і співпраці між малими та середніми підприємствами через розвиток транскордонних зв'язків у Карпатському регіоні», з результатами аналітичного дослідження з аналізу та оцінки інвестиційного  середовища Івано-Франківської області, проведенням соціологічного дослідження з вивчення думки малих та середніх підприємств з визначення можливостей, ризиків та перешкод для інвестиційної діяльності в Івано-Франківській області.

Як зазначила Марія Ковалів, на сьогодні актуальним завданням соціально-економічного розвитку є формування сприятливого і стабільного інвестиційного клімату для забезпечення надходжень інвестицій в економіку регіону та прискореного економічного зростання. Дослідження проблем інвестування економіки завжди перебувало в центрі уваги економічного розвитку. Така ситуація зумовлена тим, що, визначаючи процес економічного зростання в цілому, інвестиції мають вплив на всі галузі господарської діяльності. Завданням дослідження є вивчення стану інвестиційної діяльності підприємств, основних тенденцій розвитку бізнесу, а також визначення можливостей, ризиків та  перешкод для ведення бізнесу, підготовка рекомендацій  щодо їх усунення. Проведене аналітичне дослідження базується на аналізі чинних нормативно-правових документів, статистичних даних Головного управління статистики в Івано-Франківській області Державної служби статистики України, офіційних річних звітів органів місцевого самоврядування та органів державної влади, матеріалів періодичних видань та електронних матеріалів засобів масової інформації, результатів соціально-економічних досліджень, попередніх досліджень, проведених Асоціацією економічного розвитку Івано-Франківщини. Метою  аналітичного дослідження є вивчення сукупності методів і прийомів, за допомогою яких можна визначити стан та основні характеристики інвестиційного середовища регіону.  Предметом дослідження є теоретичне та методологічне забезпечення формування інвестиційної привабливості та сприятливого інвестиційного клімату регіону з метою підвищення його конкурентоспроможності, тоді як об’єктом дослідження є його соціально-економічне становище. Поняття інвестиційної привабливості регіону визначене як здатність регіону залучати інвестиції, яка формується під впливом сукупності соціально-економічних факторів. Оскільки самі фактори потребують певного рівня конкретизації, то в дослідженні їх описано за допомогою системи статистичних індикаторів з різними одиницями виміру. У дослідженні охарактеризовані регіональні фактори, які впливають на прийняття інвестиційних рішень та визначають якість середовища, в якому функціонують підприємства – суб’єкти інвестування. Дане дослідження сприятиме підвищенню інвестиційної привабливості регіону, залученню інвестиційних ресурсів, а також налагодженню контактів з потенційними інвесторами. 

Під час соціологічного дослідження опитано 100 респондентів – представників малого і середнього бізнесу, об’єктом якого є  певні сфери інвестиційної діяльності підприємств в Івано-Франківській області,  а саме: промисловість, будівництво, сільське господарство, торгівля, послуги. На основі зібраної інформації планується приймати управлінські рішення, конкретні рекомендації щодо покращення інвестиційного клімату в регіоні, підвищення інвестиційної привабливості підприємств регіону, створення їх позитивного іміджу у суспільстві.

Членами експертної групи опрацьовано SWOT-аналіз інвестиційної привабливості Івано-Франківської області, розглянуто рейтинг інвестиційної привабливості Івано-Франківської області та успішний досвід реалізації інвестиційних проектів (кращі практики).

Віктор Кузьмин – доцент  кафедри економіки підприємництва Івано-Франківського національного технічного університету, к.е.н., охарактеризував рейтинг інвестиційної привабливості Івано-Франківської області.

Зіновій Мазур – заступник начальника відділу євроінтеграції та інвестицій управління з упровадження економічних реформ, євроінтеграції та інвестицій Івано-Франківської обласної державної адміністрації, охарактеризував успішний досвід реалізації інвестиційних проектів (кращі практики).

Віктор Петренко – професор кафедри менеджменту і адміністрування Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, доктор економічних наук та Вікторія Дебенко – начальник відділу з інформаційно-ресурсного забезпечення інвестиційної діяльності та маркетингу територій ДБУ "Івано-Франківський регіональний центр з інвестицій та розвитку", висловили свої пропозиції щодо SWOT-аналізу інвестиційної привабливості Івано-Франківської області.

Віталій Дідійчук – директор ТОВ «Куверт Україна» та Роман Шевчик – бізнес-консультант СП «МБЕРІФ – Бізнес-центр», охарактеризували конкурентні переваги регіону, відображені в соціологічному дослідженні.

Учасники експертної групи висловили свої пропозиції щодо рекомендацій та висновків проведених досліджень, обговорили важливість діяльності експертної групи проекту як дорадчо-консультативного органу та впровадження заходів проекту.

  

 

 
Новини
 

Жовтень, 2023 року

Четверте засідання Наглядової ради проєкту «Карпатський культурний шлях»

Детальніше...

Жовтень, 2023 року

Підсумкова конференція  в рамках проєкту «Карпатський культурний шлях»

Детальніше...

Жовтень, 2023 року

Облаштування Карпатського культурного шляху цифровими туристичними інформаційними панелями і туристичними інформаційними стендами.

Детальніше...

Вересень, 2023 року

Четверта зустріч партнерів проєкту «Карпатський культурний шлях»

Детальніше...

Травень, 2023 року

Навчальний візит до Румунії в рамках проєкту «Карпатський культурний шлях»

Детальніше...

Квітень, 2023 року

Третя зустріч партнерів проєкту «Карпатський культурний шлях».

Детальніше...

Лютий, 2023 року

Міжнародний семінар «Розвиток місцевої культури та культурного туризму шляхом створення й промоції культурних маршрутів» в рамках проєкту «Карпатський культурний шлях»

Детальніше...
усі новини
   
 
АЕРІФ
Адресa: Україна, 76000, м. Івано-Франківськ
вул. Дністровська, 26
Телефони: (0342) 72-37-14, 72-37-14
Факс: (0342) 72-37-14

E-mail: mkovaliv@gmail.com