Асоціація економічного розвитку Івано-Франківщини Асоціація економічного розвитку Івано-Франківщини  
   
   
Проекти

Project “Promotion of investment opportunities and cooperation between small and medium sized enterprises through development of cross-border ties in the Carpathian region”

Детальніше...

«Просування інвестиційних можливостей і співпраці між малими та середніми підприємствами через розвиток транскордонних зв'язків у Карпатському регіоні»

Детальніше...

Проект "Підвищення контролю за діяльністю і прозорістю органів влади шляхом проведення моніторингу якості надання державних послуг населенню"

Детальніше...

Проект "Створення комплексної системи розвитку туристичної індустрії Івано-Франківщини"

Детальніше...

 Проект „Розвиток сталого сільського туризму. Зміцнення спроможності лідерів сільського розвитку” 2005-2007

Детальніше...
усі проекти
Публікації

Музеї Івано-Франківська

Детальніше...

 Правила поведінки туристів в Карпатах

Детальніше...

Карпатський календар подій культури і мистецтва

Детальніше...

Зниження витрат у малому бізнесі

Детальніше...

Стратегія розвитку та маркетингу туризму в Івано-Франківській області

Детальніше...
усі публікації
 
Мета Асоціації

Сприяння економічному і соціальному розвитку Івано-Франківської області та її територіальних громад.

Цілі Асоціації 

Впровадження ефективного регіонального та місцевого економічного і соціального розвитку, сприяння стратегічному плануванню, створення сприятливого бізнес-середовища та покращення умов для ведення бізнесу в місцевих громадах, створення сприятливого інвестиційного клімату, налагодження конструктивного діалогу між бізнесом, владою та громадськістю, сприяння збереженню історичної, культурної та природної спадщини, участь у розбудові ефективного громадянського суспільства.

Рудницький В.М.
Голова АЕРІФ
Рудницький В.М.


Основні напрямки діяльності:

 • стратегічне планування, розробка програм та проектів розвитку регіону та його територіальних громад;
 • сприяння розвитку галузей економіки й соціального розвитку, в тому числі розвитку малого та середнього бізнесу, соціального підприємництва, туристичної індустрії, культури, освіти, житлово-комунального господарства;
 • сприяння інвестиційній діяльності на території області;
 • сприяння науковим розробкам та інноваціям та впровадженню їх результатів;
 • сприяння збереженню природної спадщини, збереженню навколишнього середовища, низьковуглецевому розвитку економіки та енергетики, впровадженню енергоефективних технологій та використання відновлювальних джерел енергії,  поводженню з відходами;
 • сприяння збереженню історичної та культурної спадщини;
 • розробка та впровадження програм та проектів з питань європейської інтеграції, транскордонного й регіонального співробітництва;
 • участь в процесах європейської інтеграції та транскордонного співробітництва;
 • дослідницька та аналітична діяльність, проведення економічних, маркетингових та соціологічних досліджень;
 • інформаційна, просвітницька, наукова та освітня неприбуткова діяльність;
 • підготовка проектів нормативно-правових актів національного та місцевого рівня та проведення компаній на їх підтримку;
 • консультаційна та ресурсна підтримка органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та суб’єктів господарювання;
 • освітня, виховна, культурна робота з дітьми та молоддю, сприяння молодіжному руху, зайнятості та молодіжному підприємництву;
 • розбудова партнерства інституцій громадянського суспільства, влади та бізнесу;
 • налагодження міжнародної співпраці з організаціями та громадами інших країн;
 • сприяння формуванню та поширенню позитивного іміджу області, сприяння поширенню інформації про Івано-Франківщину та її територіальні громади.

 


Досвід роботи

Асоціація створена в 1997 році та підтримує тісні зв’язки й постійно співпрацює з більш ніж 30 активними НДО м. Івано-Франківська, 8 районів області, інших регіонів України, Канади, Польщі та Словаччини, Івано-Франківською обласною державною адміністрацією, міськими засобами масової інформації, вищими навчальними закладами м. Івано-Франківська, проектами міжнародної технічної допомоги. Працівники АЕРІФ пройшли навчання та стажування за кордоном, зокрема в Канаді, США, Польщі, Литві та Словаччині. Асоціація є активним членом кількох регіональних, загальнонаціональних та міжнародних мереж громадських організацій, зокрема Асоціації агенцій регіонального розвитку України та CEE Citizen Network.  За період діяльності АЕРІФ розроблено та успішно реалізовано 59 проектів у сфері регіонального та місцевого економічного і соціального розвитку. АЕРІФ розроблено 8 Стратегічних планів розвитку районів та міст Івано-Франківської області, Стратегію розвитку та маркетингу туризму Івано-Франківської області, Стратегію розвитку карпатського села. Проведено 22 аналітичних та соціологічних дослідження в сфері оцінки якості надання державних послуг, житлово-комунальних послуг, оцінки інвестиційного потенціалу області, визначення проблем та перспектив розвитку області та її територіальних громад, дослідження проблем та перспектив розвитку інвестиційної діяльності, навколишнього середовища, туристичної індустрії, екскурсійного й культурно-пізнавального туризму та музеїв області. Напрацьовано та впроваджено рекомендації щодо покращення регіональної політики в сфері надання державних послуг, покращення інвестиційного клімату в області, розвитку туризму, культури, охорони довкілля, міжнародних транспортних коридорів. Розроблено та впроваджено 48 навчальних модулів; організовано та проведено 142 навчально-практичних семінари за участю 2556 слухачів; 41 конференцію, в тому числі 16 міжнародних конференцій; організовано та проведено 38 круглих столів та фокус-груп в рамках проектів АЕРІФ; організовано та проведено 8 навчальних візитів за участю представників органів державної влади та місцевого самоврядування, бізнесу та НДО області в Румунію, Молдову, Польщу. Підготовлено, видано та розповсюджено 52 публікації в сфері регіонального та місцевого економічного та соціального розвитку.
 
Новини
 

Вересень, 2023 року

Четверта зустріч партнерів проєкту «Карпатський культурний шлях»

Детальніше...

Травень, 2023 року

Навчальний візит до Румунії в рамках проєкту «Карпатський культурний шлях»

Детальніше...

Квітень, 2023 року

Третя зустріч партнерів проєкту «Карпатський культурний шлях».

Детальніше...

Лютий, 2023 року

Міжнародний семінар «Розвиток місцевої культури та культурного туризму шляхом створення й промоції культурних маршрутів» в рамках проєкту «Карпатський культурний шлях»

Детальніше...

Лютий, 2023 року

Запрошуємо на міжнародний онлайн-семінар «Розвиток місцевої культури та культурного туризму шляхом створення й промоції культурних маршрутів».

Детальніше...

Грудень, 2022 року

Третє засідання Наглядової ради проєкту «Карпатський культурний шлях»

Детальніше...

Вересень, 2022 року 

Круглий стіл в рамках  проекту «Карпатський культурний шлях»

Детальніше...
усі новини
   
 
АЕРІФ
Адресa: Україна, 76000, м. Івано-Франківськ
вул. Дністровська, 26
Телефони: (0342) 72-37-14, 72-37-14
Факс: (0342) 72-37-14

E-mail: mkovaliv@gmail.com