Асоціація економічного розвитку Івано-Франківщини Асоціація економічного розвитку Івано-Франківщини  
   
   
Проекти

Project “Valorisation of the historical and cultural heritage through the development and promotion of the Carpathian Cultural Route”

Детальніше...

Project “Promotion of investment opportunities and cooperation between small and medium sized enterprises through development of cross-border ties in the Carpathian region”

Детальніше...

Проєкт «Карпатський культурний шлях»

Детальніше...

«Просування інвестиційних можливостей і співпраці між малими та середніми підприємствами через розвиток транскордонних зв'язків у Карпатському регіоні»

Детальніше...

Проект "Підвищення контролю за діяльністю і прозорістю органів влади шляхом проведення моніторингу якості надання державних послуг населенню"

Детальніше...

Проект "Створення комплексної системи розвитку туристичної індустрії Івано-Франківщини"

Детальніше...
усі проекти
Публікації

Музеї Івано-Франківська

Детальніше...

 Правила поведінки туристів в Карпатах

Детальніше...

Карпатський календар подій культури і мистецтва

Детальніше...

Зниження витрат у малому бізнесі

Детальніше...

Стратегія розвитку та маркетингу туризму в Івано-Франківській області

Детальніше...
усі публікації
 
Мета Асоціації

Сприяння економічному і соціальному розвитку Івано-Франківської області та її територіальних громад.

Цілі Асоціації 

Впровадження ефективного регіонального та місцевого економічного і соціального розвитку, сприяння стратегічному плануванню, створення сприятливого бізнес-середовища та покращення умов для ведення бізнесу в місцевих громадах, створення сприятливого інвестиційного клімату, налагодження конструктивного діалогу між бізнесом, владою та громадськістю, сприяння збереженню історичної, культурної та природної спадщини, участь у розбудові ефективного громадянського суспільства.

Рудницький В.М.
Голова АЕРІФ
Рудницький В.М.


Основні напрямки діяльності:

 • стратегічне планування, розробка програм та проектів розвитку регіону та його територіальних громад;
 • сприяння розвитку галузей економіки й соціального розвитку, в тому числі розвитку малого та середнього бізнесу, соціального підприємництва, туристичної індустрії, культури, освіти, житлово-комунального господарства;
 • сприяння інвестиційній діяльності на території області;
 • сприяння науковим розробкам та інноваціям та впровадженню їх результатів;
 • сприяння збереженню природної спадщини, збереженню навколишнього середовища, низьковуглецевому розвитку економіки та енергетики, впровадженню енергоефективних технологій та використання відновлювальних джерел енергії,  поводженню з відходами;
 • сприяння збереженню історичної та культурної спадщини;
 • розробка та впровадження програм та проектів з питань європейської інтеграції, транскордонного й регіонального співробітництва;
 • участь в процесах європейської інтеграції та транскордонного співробітництва;
 • дослідницька та аналітична діяльність, проведення економічних, маркетингових та соціологічних досліджень;
 • інформаційна, просвітницька, наукова та освітня неприбуткова діяльність;
 • підготовка проектів нормативно-правових актів національного та місцевого рівня та проведення компаній на їх підтримку;
 • консультаційна та ресурсна підтримка органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та суб’єктів господарювання;
 • освітня, виховна, культурна робота з дітьми та молоддю, сприяння молодіжному руху, зайнятості та молодіжному підприємництву;
 • розбудова партнерства інституцій громадянського суспільства, влади та бізнесу;
 • налагодження міжнародної співпраці з організаціями та громадами інших країн;
 • сприяння формуванню та поширенню позитивного іміджу області, сприяння поширенню інформації про Івано-Франківщину та її територіальні громади.

 


Досвід роботи

Асоціація створена в 1997 році та підтримує тісні зв’язки й постійно співпрацює з більш ніж 30 активними НДО м. Івано-Франківська, 8 районів області, інших регіонів України, Канади, Польщі та Словаччини, Івано-Франківською обласною державною адміністрацією, міськими засобами масової інформації, вищими навчальними закладами м. Івано-Франківська, проектами міжнародної технічної допомоги. Працівники АЕРІФ пройшли навчання та стажування за кордоном, зокрема в Канаді, США, Польщі, Литві та Словаччині. Асоціація є активним членом кількох регіональних, загальнонаціональних та міжнародних мереж громадських організацій, зокрема Асоціації агенцій регіонального розвитку України та CEE Citizen Network.  За період діяльності АЕРІФ розроблено та успішно реалізовано 59 проектів у сфері регіонального та місцевого економічного і соціального розвитку. АЕРІФ розроблено 8 Стратегічних планів розвитку районів та міст Івано-Франківської області, Стратегію розвитку та маркетингу туризму Івано-Франківської області, Стратегію розвитку карпатського села. Проведено 22 аналітичних та соціологічних дослідження в сфері оцінки якості надання державних послуг, житлово-комунальних послуг, оцінки інвестиційного потенціалу області, визначення проблем та перспектив розвитку області та її територіальних громад, дослідження проблем та перспектив розвитку інвестиційної діяльності, навколишнього середовища, туристичної індустрії, екскурсійного й культурно-пізнавального туризму та музеїв області. Напрацьовано та впроваджено рекомендації щодо покращення регіональної політики в сфері надання державних послуг, покращення інвестиційного клімату в області, розвитку туризму, культури, охорони довкілля, міжнародних транспортних коридорів. Розроблено та впроваджено 48 навчальних модулів; організовано та проведено 142 навчально-практичних семінари за участю 2556 слухачів; 41 конференцію, в тому числі 16 міжнародних конференцій; організовано та проведено 38 круглих столів та фокус-груп в рамках проектів АЕРІФ; організовано та проведено 8 навчальних візитів за участю представників органів державної влади та місцевого самоврядування, бізнесу та НДО області в Румунію, Молдову, Польщу. Підготовлено, видано та розповсюджено 52 публікації в сфері регіонального та місцевого економічного та соціального розвитку.
 
Новини
 

Жовтень, 2023 року

Четверте засідання Наглядової ради проєкту «Карпатський культурний шлях»

Детальніше...

Жовтень, 2023 року

Підсумкова конференція  в рамках проєкту «Карпатський культурний шлях»

Детальніше...

Жовтень, 2023 року

Облаштування Карпатського культурного шляху цифровими туристичними інформаційними панелями і туристичними інформаційними стендами.

Детальніше...

Вересень, 2023 року

Четверта зустріч партнерів проєкту «Карпатський культурний шлях»

Детальніше...

Травень, 2023 року

Навчальний візит до Румунії в рамках проєкту «Карпатський культурний шлях»

Детальніше...

Квітень, 2023 року

Третя зустріч партнерів проєкту «Карпатський культурний шлях».

Детальніше...

Лютий, 2023 року

Міжнародний семінар «Розвиток місцевої культури та культурного туризму шляхом створення й промоції культурних маршрутів» в рамках проєкту «Карпатський культурний шлях»

Детальніше...
усі новини
   
 
АЕРІФ
Адресa: Україна, 76000, м. Івано-Франківськ
вул. Дністровська, 26
Телефони: (0342) 72-37-14, 72-37-14
Факс: (0342) 72-37-14

E-mail: mkovaliv@gmail.com