Асоціація економічного розвитку Івано-Франківщини Асоціація економічного розвитку Івано-Франківщини  
   
   
Проекти

Project “Valorisation of the historical and cultural heritage through the development and promotion of the Carpathian Cultural Route”

Детальніше...

Project “Promotion of investment opportunities and cooperation between small and medium sized enterprises through development of cross-border ties in the Carpathian region”

Детальніше...

Проєкт «Карпатський культурний шлях»

Детальніше...

«Просування інвестиційних можливостей і співпраці між малими та середніми підприємствами через розвиток транскордонних зв'язків у Карпатському регіоні»

Детальніше...

Проект "Підвищення контролю за діяльністю і прозорістю органів влади шляхом проведення моніторингу якості надання державних послуг населенню"

Детальніше...

Проект "Створення комплексної системи розвитку туристичної індустрії Івано-Франківщини"

Детальніше...
усі проекти
Публікації

Музеї Івано-Франківська

Детальніше...

 Правила поведінки туристів в Карпатах

Детальніше...

Карпатський календар подій культури і мистецтва

Детальніше...

Зниження витрат у малому бізнесі

Детальніше...

Стратегія розвитку та маркетингу туризму в Івано-Франківській області

Детальніше...
усі публікації
 
Квітень 2012
Презентація Стратегії розвитку карпатського села та проекту «Гармонізація розвитку туризму в сільській місцевості Карпатського регіону» на семінарі «Сприяння місцевих органів влади розвиткові туризму»

 

26 квітня 2012 року на семінарі «Сприяння місцевих органів влади розвиткові туризму», який відбувся в м. Івано-Франківську для керівників і спеціалістів, які ведуть питання туризму у структурних підрозділах обласної, районних державних адміністрацій, міськвиконкомів представлено Стратегію розвитку карпатського села та проект «Гармонізація розвитку туризму в сільській місцевості Карпатського регіону», що реалізується Асоціацією економічного розвитку Івано-Франківщини в партнерстві з головним управлінням з питань туризму, євроінтеграції, зовнішніх зв’язків та інвестицій Івано-Франківської обласної державної адміністрації та Центром розвитку малого та середнього бізнесу Марамуреського повіту (Румунія) в рамках Програми прикордонного співробітництва ЄІСП Угорщина-Словаччина-Румунія-Україна 2007-2013. 

Заступник голови Ради Асоціації економічного розвитку Івано-Франківщини, керівник проекту - Марія Ковалів, у своїй доповіді розповіла учасникам семінару про теоретичні засади стратегічного планування, а саме ключові поняття та сутність стратегічного планування, головні завдання Стратегії, нормативно-правова база формування Стратегії та місце Стратегії в національній системі стратегічного планування та програмування розвитку туризму на державному, регіональному та місцевому рівнях, основні принципи формування Стратегії та етапи складання Стратегії. Було розглянено порядок розроблення, обговорення та затвердження Стратегії, на прикладі Стратегії розвитку та маркетингу туризму Івано-Франківської області до 2015 року, а саме детальний розгляд суб’єктів, що ініціювали розробку Стратегії, рекомендований склад, порядок роботи, повноваження та завдання робочої групи зі складання Стратегії, вивчення оточення та проведення аналізу, тенденції розвитку туризму в світі, Україні та Івано-Франківській області, аудит туристичного потенціалу області, ідентифікація основних туристичних продуктів регіону, туристична політика в регіоні, SWOT аналіз: визначення сильних, слабких сторін, можливостей та загроз розвитку, бачення, Місія, Мета, стратегічні цілі, опис діяльності в рамках визначених Стратегічних цілей, публічні обговорення проекту Стратегії, затвердження Стратегії рішенням ради, моніторинг та перегляд Стратегії, що впроваджується. 

В рамках проекту «Гармонізація туризму в сільській місцевості Карпатського регіону» було представлено також міжсекторне партнерство для ефективного впровадження завдань та заходів проекту, про проведені аналітичні та соціологічні дослідження, розроблену Стратегію розвитку Карпатського села, формування пілотного туристичного продукту «Мальовничі сільські Карпати», Карпатський календар подій заходів культури і мистецтва та Правила поведінки туристів в Карпатах. 

Довідково про проект 

Мета проекту: сприяння соціально-економічному розвитку сільських громад Карпатського Єврорегіону на основі впровадження ефективної місцевої політики, дієвих механізмів підтримки розвитку та маркетингу туристичної індустрії в межах прикордонних територій України і Румунії. 

Цільова територія: Україна (Івано-Франківська область); Румунія (Марамурешський повіт). 


Цільові групи проекту: сільські територіальні громади регіону, надавачі туристичних послуг у сільській місцевості; туристичні інформаційні центри; працівники туристичної сфери; органи державної влади та місцевого самоврядування; інституції громадянського суспільства; потенційні туристи. 

Основні заходи проекту: 

1. Формування спільної місцевої туристичної політики у відповідності до практики ЄС шляхом розробки та впровадження Стратегії розвитку Карпатського села й дієвої системи транскордонного маркетингу туристичних послуг. 

2. Сприяння збереженню природної та культурної спадщини Карпатського Єврорегіону шляхом створення спільного туристичного продукту "Мальовничі Сільські Карпати".

3. Підвищення конкурентоспроможності сільських територій Карпатського Єврорегіону через впровадження Карпатського туристичного паспорту. 

4. Підвищення рівня навиків і знань фахівців туристичної індустрії шляхом проведення Літньої школи. 

5. Розбудова спільного інформаційного та маркетингового простору та більш позитивного іміджу Карпатського Єврорегіону на регіональних та міжнародних ринках. 
Презентація Стратегії розвитку карпатського села та  проекту «Гармонізація туризму в сільській місцевості Карпатського регіону» на семінарі 'Сприяння місцевих органів влади розвиткові туризму'. Фото 1Презентація Стратегії розвитку карпатського села та  проекту «Гармонізація туризму в сільській місцевості Карпатського регіону» на семінарі 'Сприяння місцевих органів влади розвиткові туризму'. Фото 2
 
Новини
 

Жовтень, 2023 року

Четверте засідання Наглядової ради проєкту «Карпатський культурний шлях»

Детальніше...

Жовтень, 2023 року

Підсумкова конференція  в рамках проєкту «Карпатський культурний шлях»

Детальніше...

Жовтень, 2023 року

Облаштування Карпатського культурного шляху цифровими туристичними інформаційними панелями і туристичними інформаційними стендами.

Детальніше...

Вересень, 2023 року

Четверта зустріч партнерів проєкту «Карпатський культурний шлях»

Детальніше...

Травень, 2023 року

Навчальний візит до Румунії в рамках проєкту «Карпатський культурний шлях»

Детальніше...

Квітень, 2023 року

Третя зустріч партнерів проєкту «Карпатський культурний шлях».

Детальніше...

Лютий, 2023 року

Міжнародний семінар «Розвиток місцевої культури та культурного туризму шляхом створення й промоції культурних маршрутів» в рамках проєкту «Карпатський культурний шлях»

Детальніше...
усі новини
   
 
АЕРІФ
Адресa: Україна, 76000, м. Івано-Франківськ
вул. Дністровська, 26
Телефони: (0342) 72-37-14, 72-37-14
Факс: (0342) 72-37-14

E-mail: mkovaliv@gmail.com