Асоціація економічного розвитку Івано-Франківщини Асоціація економічного розвитку Івано-Франківщини  
   
   
Проекти

Project “Valorisation of the historical and cultural heritage through the development and promotion of the Carpathian Cultural Route”

Детальніше...

Project “Promotion of investment opportunities and cooperation between small and medium sized enterprises through development of cross-border ties in the Carpathian region”

Детальніше...

Проєкт «Карпатський культурний шлях»

Детальніше...

«Просування інвестиційних можливостей і співпраці між малими та середніми підприємствами через розвиток транскордонних зв'язків у Карпатському регіоні»

Детальніше...

Проект "Підвищення контролю за діяльністю і прозорістю органів влади шляхом проведення моніторингу якості надання державних послуг населенню"

Детальніше...

Проект "Створення комплексної системи розвитку туристичної індустрії Івано-Франківщини"

Детальніше...
усі проекти
Публікації

Музеї Івано-Франківська

Детальніше...

 Правила поведінки туристів в Карпатах

Детальніше...

Карпатський календар подій культури і мистецтва

Детальніше...

Зниження витрат у малому бізнесі

Детальніше...

Стратегія розвитку та маркетингу туризму в Івано-Франківській області

Детальніше...
усі публікації
 

Квітень, 2022 року

Презентація проєкту «Карпатський культурний шлях» на семінарі

19 квітня 2022 року Марія Ковалів - заступник голови громадської організації «Асоціація економічного розвитку Івано-Франківщини (АЕРІФ)», менеджер проєкту представила презентацію на тему «Стан реалізації проєкту транскордонного співробітництва «Карпатський культурний шлях» на онлайн-семінарі, організованому Івано-Франківським обласним центром перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, керівників державних підприємств, установ та організацій.

В своєму виступі Марія Ковалів  представила слухачам семінару детальний аналіз впровадження заходів проєкту «Карпатський культурний шлях»  за 8 місяців проєкту та під час російсько-української війни. Особливу увагу доповідач приділила виконанню цільового завдання проєкту 1, а саме створенню інтегрованого туристичного продукту культурної спадщини «Карпатський культурний шлях», який поєднає об'єкти історичної та культурної спадщини з іншими атракціями та пов'язаними з ними супутніми послугами. Як зазначила у своєму виступі Марія Ковалів, розробка Карпатського культурного шляху як інтегрованого туристичного продукту культурної спадщини базується на результатах аналітичних досліджень, соціологічних опитувань, бази даних, мережі зацікавлених установ та організацій для встановлення міцних партнерських зв’язків у межах Карпатського культурного шляху, створенні бренду та маркетингової стратегії просування Карпатського культурного шляху. Шлях включає найвизначніші та найцікавіші об’єкти історико-культурної спадщини регіону та підтримуватиме розвиток культурного туризму та місцевої культури й збереження історичної спадщини в Карпатському регіоні.

Під час свого виступу Марія Ковалів охарактеризувала діяльність експертної групи проєкту в Україні, головою якої є начальник відділу туризму управління міжнародного співробітництва, євроінтеграції, туризму та інвестицій Івано-Франківської обласної державної адміністрації Віталій Передерко. Експертна група з питань реалізації проєкту «Карпатський культурний шлях» є тимчасовим консультативно-дорадчим органом, який утворено з метою забезпечення реалізації проєкту бенефіціаром проєкту Івано-Франківської області.

Марія Ковалів відмітила про те, що членами експертних груп в Україні та Румунії погоджено впровадження заходів проєкту, розглянуто на засіданнях експертних груп та схвалено, а саме створення Карпатського культурного шляху, як інтегрованого туристичного продукту культурної спадщини, та розробку концепції Карпатського культурного шляху; проведення аналітичного дослідження з вивчення стану та перспектив створення Карпатського культурного шляху; здійснення соціологічних опитувань щодо включення об’єктів історико-культурної спадщини до Карпатського культурного шляху; формування бази даних об’єктів Карпатського культурного шляху.

Реалізація проєкту сприятиме збільшенню кількості туристів у регіоні, розвитку туристичного бізнесу на всьому шляху, покращенню іміджу регіону як популярного туристичного регіону та регіону зі спільним туристичним напрямком.

Довідково:

Про проєкт «Карпатський культурний шлях»

Проєкт «Карпатський культурний шлях» реалізується громадською організацією «Асоціація економічного розвитку Івано-Франківщини (АЕРІФ)» в партнерстві з Центром розвитку малого та середнього бізнесу Марамуреського повіту (Румунія) та Івано-Франківським національним технічним університетом нафти і газу (Україна) в рамках Програми транскордонного співробітництва Європейського інструменту сусідства Угорщина-Словаччина-Румунія-Україна 2014-2020. Проєкт співфінансується Європейським Союзом.

Загальна мета проєкту – підтримка валоризації культурно-історичної спадщини в Карпатському єврорегіоні шляхом розвитку та просування Карпатського культурного шляху як інтегрованого туристичного продукту культурної спадщини в транскордонних регіонах Румунії та України.

Цільові завдання проєкту:

  1. Створити інтегрований туристичний продукт культурної спадщини «Карпатський культурний шлях», який поєднає об'єкти історичної та культурної спадщини з іншими атракціями та пов'язаними з ними супутніми послугами.
  2. Вдосконалити навички та обізнаність представників культурного туризму за допомогою навчальної програми.
  3. Просувати інтегрований туристичний продукт культурної спадщини “Карпатський культурний шлях” на регіональних та міжнародних ринках шляхом розробки промоційних матеріалів, спільних джерел інформації в Інтернеті та мобільного додатку.
  4. Тривалість проєкту: 24 місяці.

Загальний бюджет проєкту: 366 746,66 Євро.

Цільова територія: Україна (Івано-Франківська область, Закарпатська область);  Румунія (повіт Марамуреш).

Цільові групи проєкту: історико-культурні об'єкти; туристичні компанії та надавачі туристичних послуг; органи державної влади та місцевого самоврядування; науковці; відповідні інститути громадянського суспільства.

Очікувані результати:

Кількісні результати: 1 Наглядова рада; 4 засідання Наглядової ради; 2 конференції (60 учасників);  2 експертні групи проекту; 8 засідань експертної групи; 2 круглих столи (40 учасників); 1 аналітичне дослідження (українське, румунське, інтегроване); 1 соціологічне опитування (українське, румунське, інтегроване); 1 база даних;  1 інтегрований туристичний продукт культурної спадщини «Карпатський культурний шлях», 20 цифрових туристичних інформаційних пунктів та 20 туристичних інформаційних стендів, 1 мережа (50 членів); 4 навчальні модулі, 1 семінар (40 учасників), 1 навчальний тур (19 учасників); 1 тримовний каталог; 1 тримовна промоційна брошура; 1 тримовна карта; 1 веб-сайт, 1 мобільний додаток.

Якісні результати: промоція історико-культурної спадщини в поєднанні з функціями туризму; налагодження активної транскордонної співпраці між українськими та румунськими інституціями з метою розвитку та просування інтегрованого туристичного продукту культурної спадщини «Карпатський культурний шлях»; сприяння збереженню та популяризації місцевої історико-культурної спадщини на міжрегіональному та міжнародному рівнях; створення сприятливого середовища для подальшої реалізації спільних українсько-румунських проектів, програм та заходів; підвищення рівня залучення історичних та культурних об’єктів до культурного шляху; підвищення обізнаності, компетентності, знань, навичок та досвіду з розвитку культурного шляху серед представників історико-культурних об’єктів, туристичних компаній, органів державного та місцевого самоврядування, малих та середніх підприємств, громадських організацій через навчальні програми; покращення доступу до інформації та використання сучасних засобів поширення інформації про культурний туризм; встановлення активної транскордонної співпраці між різними цільовими групами по обидва боки кордону; підвищення привабливості та покращення іміджу Карпатського регіону як транскордонної туристичної дестинації; збільшення кількості відвідувачів та туристів в регіоні.

 

 
Новини
 

Жовтень, 2023 року

Четверте засідання Наглядової ради проєкту «Карпатський культурний шлях»

Детальніше...

Жовтень, 2023 року

Підсумкова конференція  в рамках проєкту «Карпатський культурний шлях»

Детальніше...

Жовтень, 2023 року

Облаштування Карпатського культурного шляху цифровими туристичними інформаційними панелями і туристичними інформаційними стендами.

Детальніше...

Вересень, 2023 року

Четверта зустріч партнерів проєкту «Карпатський культурний шлях»

Детальніше...

Травень, 2023 року

Навчальний візит до Румунії в рамках проєкту «Карпатський культурний шлях»

Детальніше...

Квітень, 2023 року

Третя зустріч партнерів проєкту «Карпатський культурний шлях».

Детальніше...

Лютий, 2023 року

Міжнародний семінар «Розвиток місцевої культури та культурного туризму шляхом створення й промоції культурних маршрутів» в рамках проєкту «Карпатський культурний шлях»

Детальніше...
усі новини
   
 
АЕРІФ
Адресa: Україна, 76000, м. Івано-Франківськ
вул. Дністровська, 26
Телефони: (0342) 72-37-14, 72-37-14
Факс: (0342) 72-37-14

E-mail: mkovaliv@gmail.com